PORTES DE PAS

SISTEMA INN.DOOR

PORTES

GUIES

Les portes INN.DOOR no són portes blindades ni cuirassades.

Són portes de seguretat tipificades així per la normativa AENOR per a:

· Portes de domicili resistents a l'efracció, normativa europea UNE-EN 1627:2011

· Portes de domicili resistents a atacs violents contra el sistema de tancament, normativa española UNE 85160:2013

Carcasses

PERNS

GAMMA

DISPONIBLE

PANYS

VIDEOS

Programa de TV3

QuèQuiCom

Bastiments

PORTA  BLINDADA

PORTA  INN.DOOR

VIDEOS

Foro de cerrajeros

de seguridad

I - LA NORMATIVA

II - LOS ENSAYOS

III - TALLER