fresats personalitzats     amb fresadores CNC          de grans dimensions

tall a mida amb

seccionadores

d'alta capacitat

cantejat de taulers         amb màquines          d'última generació