Fresats personalitzats     amb fresadores CNC          de grans dimensions

Tall a mida amb

seccionadores

d'alta capacitat

Cantejat de taulers         amb màquines          d'última generació